Siófoki

Gyümölcstermesztési

Zrt.

Iskolagyümölcs
2019/2020

 

A programról

 

Mi a program célja?

Az általános iskolák 1-6. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

 

Kik a program kedvezményezettjei?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek.

 

Kik lehetnek az iskolagyümölcs és zöldség szállítói?

A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az iskolagyümölcs-programban, illetve a programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával.

Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,

b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, a program keretében szállítható gyümölcs vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott.

 

Az iskolagyümölcs-program keretében, milyen időszakokban szállíthatnak terméket?

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek a 2019/2020. tanévben a következők:

I. teljesítési időszak: 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 29.

II. teljesítési időszak: 2019. szeptember 30. - 2019. december 15.

III. teljesítési időszak: 2020. január 13. - 2020. március 29.

IV. teljesítési időszak: 2020. március 30. - 2020. május 3.

Az egyes teljesítési időszakokon belül teljes heteket kell szállítani (legalább a kiosztási gyakoriságnak megfelelő számú tanítási/foglalkozási napból álljon a hét).

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell szállítani. Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell terméket szállítani.

 

Mennyi gyümölcsöt, zöldséget kaphatnak a tanulók?

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható. A tanulóknak a termékkiosztás mellett az egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek fejlesztése érdekében végrehajtott kísérő intézkedésekben is részesülniük kell.

Az egyes teljesítési időszakokban választható termékeket az 29/2017. (VI. 7.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

Hogyan lehet jelentkezni az iskolagyümölcs-programra?

A köznevelési intézmény fenntartójának megállapodást kell kötni valamely, a Kincstár által jóváhagyott szállítóval a termék 2019/2020. tanévben történő szállítására. A megállapodást úgy is meg lehet kötni, hogy az a 2019/2020. tanévtől kezdődően legfeljebb 3 tanévre szóljon. A megállapodás minimálisan kötelező tartalmát a módosított 29/2017. (VI. 7.) VM rendelet írja elő (megállapodás minta a rendelet 4. mellékletében található). A megállapodást a szállító nyújtja be a Kincstár-hoz jóváhagyásra. A részvétel csak a Kincstár által jóváhagyott megállapodás alapján történhet.

A fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

A fenntartó eltérő köznevelési intézmények vonatkozásában más-más kérelmezővel is köthet megállapodást.